MESZLÉNYI-AUTÓ
Főoldal  >  Szolgáltatások  >  Általános Renault garancia
Nyomtatás

Általános Renault garancia

A Renault Hungária Kft. magyarországi forgalmazói hálózatában értékesített új gépjárművekre 24 hónap kilométer-korlátozás nélküli jótállást vonatkozik, minden anyag-, szerelési-, illetve gyártási hibára. Az Új Laguna, Espace IV, Vel Satis típusú gépkocsira az átadás napjától számított 36 hónapig vagy 150.000 km-ig terjedő jótállás érvényes. A jótállás időtartama a gépkocsi átadásával - amelynek időpontja a Karbantartási- és Garanciafüzetben van feltüntetve -, vagy ha a forgalomba helyezést a jótállásra kötelezett végzi, a forgalomba helyezés napjával kezdődik. 

A jótállás földrajzi hatálya

A jelen jótállás minden Magyarországon értékesített és forgalomba helyezett új gépjárműre érvényes.
Amennyiben a gépjármű forgalomba helyezése a következő országokban történik, a forgalomba helyezés helyén érvényes jótállási feltételek alkalmazandók.: 
Franciaország és tengeren túli területei, Andorra, Anglia, Ausztria, Belgium, Bosznia Hercegovina, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegro, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, San Marino, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.
Abban az esetben, ha a gépjárművet az előbb meghatározott területeken kívül helyezik forgalomba és használják, az ügyfél jótállásra nem jogosult. 

A jótállás tartalma

Jelen jótállás alapján az ügyfél az alábbiakban részesül:
Kijavításra (megtérítésre) kerül minden, a járművön az ügyfél saját kezdeményezésére, megfelelő módon megállapított anyag- vagy szerelési hiba (annak javítási költsége, amelybe beletartozik az alkatrész és munkadíj), valamint azon esetleges javítások (azok költsége), amelyek az előbbi meghibásodás miatt a jármű más elemein válnak szükségessé. Az ügyfél tájékoztatása mellett a RENAULT márkaszerviz jogosult eldönteni, hogy a hibás alkatrész javítható-e, vagy cseréje szükséges.
A jótállás ideje alatt továbbá mozgásképtelenséget okozó meghibásodás esetén 24 órás Renault Assistance szolgáltatás jár. 

Nem esnek jótállás alá:

 • a gépjármű rendellenes használatából eredő meghibásodások,
 • nem megfelelő üzemanyag, vagy kenőanyag használatából eredő meghibásodások,
 • a gépjármű átalakított alkatrészeinek meghibásodása, csakúgy, mint ha a meghibásodás ezen átalakításoknak a gépjármű más alkatrészein, fődarabjain, vagy szerelvényein okozott következménye (meghibásodás, túlfutás, elváltozások, stb.), 
 • a gépjármű egyes alkatrészeinek természetes kopásából eredő meghibásodások (pl. gumiabroncsok, fékalkatrészek, futómű bizonyos elemei),
 • a gyártó által nem engedélyezett vagy nem a gyártó előírásainak megfelelően elvégzett karosszéria- illetve felépítmény-átalakításokkal összefüggő meghibásodások,
 • a külső mechanikai és/vagy vegyi hatások (pl. állati és növényi anyagok, kőfelverődés, légköri szennyeződés), illetve elemi csapás okozta károk,
 • egy esetleges meghibásodásnak a közvetett következményeiből (mozgásképtelenség időtartama alatti bevételkiesés, stb.) eredő károk,
 • a karbantartási és beállítási műveletek, időszakos átvizsgálások során felhasznált anyagok (pl. motorolaj).

 Az újgépjármű-jótállás nem vonatkozik továbbá az olyan meghibásodásokra, amelyek oka, hogy a gépjárművet olyan körülmények között használták, amely ellentétes a használati utasításban, a jármű karbantartási füzetében és a jelen garanciafüzetben előírtakkal (például: túlterhelés vagy a jármű bármilyen sportversenyen történő részvétele),

Az új gépjármű jótállás nem vonatkozik továbbá az olyan meghibásodásokra, amelyeket az okoz, vagy amelyek azzal állnak összefüggésben, hogy az ügyfél olyan szervizben javíttatta gépjárművét vagy végeztette annak karbantartását, amely nem tartozik a Renault Hungária Kft. magyarországi márkaszerviz hálózatához, és ahol nem tartották be a RENAULT javításra vagy karbantartásra vonatkozó előírásait.  

Hogyan működik az újgépjármű-jótállás?

Az új gépjárműjótállás érvényesítéséhez a következőket kell tennie:
Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a Karbantartási- és Garanciafüzet egyértelműen tartalmazza a gépjármű átadásának időpontját.
Kijavítási igényével a RENAULT hálózat bármely, RENAULT logóval megkülönböztetett, előbbi jogcímen történő beavatkozások elvégzésére jogosult márkaszervizéhez fordulhat. 
Kérjük, mutassa be a megfelelően kitöltött Garancia- és Karbantartási füzetet, amely tanúsítja, hogy a gyártó ajánlásaiban szereplő karbantartási műveleteket elvégezték.
Kérje a RENAULT hálózat RENAULT logóval megkülönböztetett bármely műhelyétől az új gépjármű jotállás körébe tartozó meghibásodás megállapítását. 
A jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, azonban nem haladhatja meg a gépjármű átadástól számított 24 - kiegészítő jótállás esetén 150.000 km elérésig terjedő, illetve 36 hónapos - időtartamot". 

A gépjármű tulajdonjogának átruházása nem módosítja az új gépjármű jótállás tartalmát.

A jótállás jogcímén elvégzett javítások és kicserélt alkatrészek jótállása az új gépjármű jótállás lejáratáig terjed. 

Átrozsdásodás elleni jótállás

Az átrozsdásodás elleni jótállás időtartama
Az átrozsdásodás elleni jótállás a gépjármű átadásától számított alábbi időtartamokra érvényes:

 • 12 év RENAULT személy- és kishaszon-gépjárműveire, kivéve
 • 6 év a RENAULT Master gépjárművekre.

A jótállás földrajzi hatálya
Az átrozsdásodás elleni jótállás területi hatálya megegyezik az új gépjárművek jótálláséval. 

Az átrozsdásodás elleni jótállás tartalma
Az új gépjármű jótállás mellett jótállást vonatkozik a RENAULT család fentiekben felsorolt minden gépjárművének karosszériájára és alvázára, azoknak a belülről kifelé terjedő olyan átlyukadása esetén, amely átlyukadás a lemez átrozsdásodása következtében lép fel, gyártási hiba, anyaghiba vagy a korrózióvédő anyagok felviteli hibája miatt.
Az átrozsdásodás elleni jótállás azon elemek javítására vagy cseréjére vonatkozik, amelyeken belülről kifelé terjedő átlyukadás jelentkezik, amely átlyukadás a lemez átrozsdásodása következtében lép fel a gyártó által elismert gyártási hiba, anyaghiba vagy a korrózióvédő anyagok felviteli hibája miatt. Az ügyfél tájékoztatása mellett a RENAULT márkaszerviz jogosult eldönteni, hogy a hibás alkatrész javítható-e, vagy cseréje szükséges.
A motorbölcsőre csak abban az esetben vonatkozik átrozsdásodás elleni jótállás, ha annak időtartama az előbbiek szerint 12 év. 

Az átrozsdásodás elleni jótállás nem vonatkozik azon meghibásodásokra,

 • amelyekre a fentiek szerint nem vonatkozik az újgépjármű-jótállás,
 • továbbá azon mechanikus elemekre, amelyek nem képezik a karosszéria vagy az alváz szerves részét (keréktárcsák, kipufogó rendszer, díszítő elemek, stb.). 

A RENAULT átrozsdásodás elleni jótállás alkalmazását a karosszéria, a motorbölcső és az alváz rozsdásodás elleni ellenőrzései határozzák meg. Ezeket az ellenőrzéseket RENAULT márkaszervizben kell elvégeztetni a karbantartási füzetben megjelölt kilométeróra-állások elérésekor, vagy kétévente. Az időszakos karbantartások magukba foglalják az előbbi ellenőrzéseket.

Amennyiben az időszakos karbantartásoktól függetlenül kéri az átrozsdásodás elleni ellenőrzés elvégzését, annak díja Önt terheli.

Az ilyen ellenőrzések alkalmával kérjük, győződjön meg arról, hogy a RENAULT márkaszerviz megfelelően kitöltötte a karosszéria és az alváz ellenőrzését igazoló szelvényt, amellyel később igazolhatja az átrozsdásodás elleni jótállásra való jogosultságát.

Az esetleges rongálódások kijavítását a lehető leghamarabb el kell végezni.

Amennyiben a karosszéria vagy az alváz kijavítását nem RENAULT márkaszervizben végezteti, az átrozsdásodás elleni jótállás megszűnik!

Az átrozsdásodás elleni jótállás érvényesítése
Kijavítási igényével a RENAULT hálózat bármely, RENAULT logóval megkülönböztetett, előbbi jogcímen történő beavatkozások elvégzésére jogosult márkaszervizéhez fordulhat. 
Kérjük, mutassa be a jótállás érvényesítésére jogosító, megfelelően (az átadás dátumával és az átrozsdásodás elleni ellenőrzések igazoló szelvényeivel) kitöltött Karbantartási- és Garanciafüzetet, 

A hibás elemek kijavítása vagy cseréje a fent részletezett feltételek szerint, a gépjármű általános állapotát figyelembe véve történik, annak kora, futásteljesítménye (kilométeróra-állása) és addigi karbantartása függvényében.

Az átrozsdásodás elleni jótállás címén kicserélt alkatrészek a Renault Hungária Kft.  tulajdonába kerülnek.

A gépjármű tulajdonjogának átruházása nem módosítja az átrozsdásodás elleni jótállás tartalmát.

Az átrozsdásodás elleni jótállás jogcímén elvégzett kijavítások, és kicserélt alkatrészek jótállása az átrozsdásodás elleni jótállás lejáratáig terjed. 

Fényezésre vonatkozó jótállás

A jótállás időtartama
A Renault Hungária Kft. magyarországi forgalmazói hálózatában értékesített új gépjárművekre az új gépjármű átadásától számított 3 éves jótállást vonatkozik a karosszéria és a fényezett elemek (külső visszapillantó tükrök, lökhárítók) fényezésére, a RENAULT gépjárműcsalád 2000. október 1. után értékesített személy- és haszongépjárművei esetében.

A jótállás földrajzi hatálya
A fényezésre vonatkozó jótállás jótállás területi hatálya megegyezik az újgépjármű-jótálláséval.

A fényezésre vonatkozó jótállás tartalma 
A fényezésre vonatkozó jótállás alapján a RENAULT márkaszerviz ingyenesen elvégzi azokat a javításokot vagy cseréket, amely fényezési hibák vonatkozásában a gyártó felelősségét elismerte (a festék vagy lakk megrongálódása anyaghiba, gyártási illetve felviteli hiba miatt).

A kijavítás a gépjármű általános állapotát figyelembe véve történik, annak kora, futásteljesítménye (kilométeróra-állása) és addigi karbantartása függvényében.

A fényezésre vonatkozó jótállás nem vonatkozik:

 • azokra a meghibásodásokra, amelyekre a fentiek szerint nem vonatkozik az újgépjármű-jótállás,
 • a „vis major” események által okozott károkra, ilyen események különösen az alábiak: villámcsapás, tűzvész, árvíz, földrengés, háborús események, felkelések és merényletek,
 • azon mechanikus elemekre, amelyek nem képezik a karosszéria vagy az alváz szerves részét (keréktárcsák, kipufogórendszer, díszítő elemek, stb.).

A fényezésre vonatkozó jótállás érvényesítése
Kijavítási igényével a RENAULT hálózat bármely, RENAULT logóval megkülönböztetett, előbbi jogcímen történő beavatkozások elvégzésére jogosult márkaszervizéhez fordulhat. 
Kérjük, mutassa be a jótállás érvényesítésére jogosító, megfelelően (az átadás dátumával) kitöltött Karbantartási- és Garancia füzetet, 

A fényezésre vonatkozó jótállás jogcímén elvégzett kijavítások, és kicserélt alkatrészek jótállása a fényezésre vonatkozó jótállás lejáratáig terjed.

A gépjármű tulajdonjogának átruházása nem módosítja a fényezésre vonatkozó jótállás tartalmát.

menu_forfait.jpg